18. maijā – VIII Tautas muzikantu saiets un danču vakars Rogovkā

Publicēts 14.05.2019

Katru gadu maijā Rogovkā, dzejnieka Antona Kūkoja dzimtajā pusē, notiek tautas muzikantu un danču saiets ar nosaukumu “Večerinka “O, bļaka!”. Arī šogad biedrība “Rogovkīši” ar Nautrēnu pagastu apvienības un sponsoru atbalstu 18. maijā plkst. 19.00 rīko jau astoto tautas muzikantu saietu un danču vakaru Rogovkā “Večerinka O,bļaka!”.

Dalību pasākumā ir solījuši ne tikai vietējie tautas muzikanti, bet arī viesi – “Sēļu muižas muzikanti”, ukraiņu tautas mūzikas ansamblis “Vodograj”, Medņevas kapella, Salnavas danču muzikanti, grupa “Trikmiņs” un citi tautas muzikanti no tuvākas un tālākas apkārtnes – Balviem, Vectilžas, Rīgas, Ilzeskalna, Kaunatas, Rēzeknes u.c.

Vārds “bļaka” latgaliski nozīmē “skārda loksne”, pa kuru uzsitot, skaņa ir tālu dzirdama. Savukārt izsauciens “O, bļaka!” radies kopīgas muzicēšanas laikā Antona Kūkoja dzimtajās mājās, kur bļaka tika izmantota kā sitamais instruments, dziesmas laikā pa to ritmā uzsitot ar pagali. Tautas muzikanti ir daudzreiz kolorīti un spilgti attēloti Antona Kūkoja dzejā, bet pēc dzejnieka aiziešanas mūžībā, Nautrēnu pagasta pārvalde iedibināja tradīciju rīkot tautas muzikantu saietu ar Antona Kūkoja doto nosaukumu “Večerinka O,bļaka!”.

Kā ierasts, muzikantiem, dejotājiem un klausītājiem večerinka beidzas tikai ap rīta gaismu, kad gaiļi sāk dziedāt un dažs labs Rogovkas iedzīvotājs jau iet govis slaukt!

Uz tikšanos Rogovkā!

Biedrība “ Rogovkīši”

vkkf_logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0