2018. gada janvāris

Novada_dome
Adamovas internātskola
Audriņu pagasta pārvalde
Bērnu jauniešu porta_skola
Bērzgales pagasta pārvalde
Čornajas pagasta pārvalde
Dricanu pagasta pārvalde
Feimaņu pagasta pārvalde
Gaigalavas pagasta pārvalde
Griskānu pagasta pārvalde
llzeskalna pagasta pārvalde
Kaunatas pagasta pārvalde
Lendžu pagasta pārvalde
Luznavas pagasta pārvalde
Maltas pagasta pārvalde
Maltas speciālā internātpamatskola
Nagļu pagasta pārvalde
Nautrēnu pagasta pārvalde
Ozolaines pagasta pārvalde
Ozolmuižas pagasta pārvalde
Rēzeknes novada veco ļaužu pansionats
Pedagogi amatpersonas
Rikavas pagasta paŗvalde
Sakstagala pagasta pārvalde
Silmalas pagasta pārvalde
Stoļerovas pagasta pārvalde
Stružānu pagasta pārvalde
Tiskādu bērnunams
Tiskādu internātskola
Verēmu pagasta pārvalde
Veselības un sociālās aprūpes centrs Malta