2018. gada marts

Adamovas speciālā internātpamatskola
Audriņu pagasta pārvalde
Bērnu-jaunatnes sporta skola
Bērzgales pagasta pārvalde
Cornajas pagasta pārvalde
Dricānu pagasta pārvalde
Gaigalavas pagasta pārvalde
Griškanu pagasta pārvalde
Ilzeskalna pagasta paŗvalde
Kaunatas pagasta pārvalde
Lendžu pagasta pārvalde
Lūznavas pagasta pārvalde
Maltas pagasta pārvalde
Maltas speciālā internātskola
Nagļu pagasta pārvalde
Nautrēnu pagasta pārvalde
Ozolaines pagasta pārvalde
Ozolmuižas pagasta pārvalde
Pedagogi amatpersonas
Rēzeknes novada pašvaldība
Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts
Rikavas pagasta pārvalde
Sakstagala pagasta paŗvalde
Silmalas pagasta pārvalde
Strūžānu pagasta pārvalde
Tiskadu speciālā internātpamatskola
Tiskādu bērnunams
Valsts Sociālās aprūpes centrs Malta
Vērēmu pagasta pārvalde