Lāčplēša dienai veltīts pasākums “Karavīru nakts”, pasākuma gaitā, tikšanās ar NBS pārstāvjiem, armijas ieroču izstāde, paraugdemonstrējumi, lāpu gājiens, ugunskurs, karavīru stāsti un karavīru vakariņas

11.11.2018
18:00 Lāčplēša dienai veltīts pasākums “Karavīru nakts”, pasākuma gaitā, tikšanās ar NBS pārstāvjiem, armijas ieroču izstāde, paraugdemonstrējumi, lāpu gājiens, ugunskurs, karavīru stāsti un karavīru vakariņas
Kaunatas pagasta Tautas nams

Rēzeknes novada Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs pasākums. Rēzeknes novada augstākā apbalvojuma – Atzinības raksta pasniegšana, novada tautas mākslas kolektīvu un viesmākslinieku priekšnesumi

17.11.2018
16:00 Rēzeknes novada Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs pasākums. Rēzeknes novada augstākā apbalvojuma – Atzinības raksta pasniegšana, novada tautas mākslas kolektīvu un viesmākslinieku priekšnesumi
Latgales vēstniecība “\;Gors”\;

Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs pasākums „Mēs esam- Latvija”. Programmā - svētku koncerts, pagasta iedzīvotāju godināšana, Gaigalavas musturdeķa prezentācija, kopīga svētku tortes baudīšana, balle

18.11.2018
21:00 Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgs pasākums „Mēs esam- Latvija”. Programmā - svētku koncerts, pagasta iedzīvotāju godināšana, Gaigalavas musturdeķa prezentācija, kopīga svētku tortes baudīšana, balle
Gaigalavas pagasta kultūras nams