Piektais vidējās paaudzes sieviešu deju kopu festivāls „Spīganu dejas ezera atspulgā”. Koncerts „Līksmo mana dvēselīte”. Sieviešu deju kolektīvi dejo četru gadu laikā apgūtās festivāla dejas. Koncertu kuplina dziedošā Tihovsku ģimene. Mājražotāju un amatnieku tirdziņš

02.06.2019
17:00 Piektais vidējās paaudzes sieviešu deju kopu festivāls „Spīganu dejas ezera atspulgā”. Koncerts „Līksmo mana dvēselīte”. Sieviešu deju kolektīvi dejo četru gadu laikā apgūtās festivāla dejas. Koncertu kuplina dziedošā Tihovsku ģimene. Mājražotāju un amatnieku tirdziņš
Gaigalvas pagasta kultūras nams