Publicēts 06.10.2014

Aicinām pieteikt pretendentus Atzinības rakstu saņemšanai

Rēzeknes novada pašvaldība līdz 24.oktobrim aicina pieteikt pretendentus Rēzeknes novada augstākā apbalvojuma – Atzinības raksta – saņemšanai. Pretendentus var pieteikt septiņās nominācijās: „Sabiedriskā aktivitāte”, „Ekonomika, tautsaimniecība”, „Izglītība, zinātne, sports”, „Veselības aprūpe, sociālais darbs”, „Kultūra”, „Darbs pašvaldībā” un „Darbs valsts pārvaldē”.

Pieteikumus drīkst iesniegt Rēzeknes novada pagastu pārvaldnieki, domes deputāti, novada pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības administrācijas nodaļu vadītāji, pašvaldības iestāžu vadītāji, pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļi, Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvā padome un iedzīvotāju konsultatīvās padomes.

Pieteikums augstajam apbalvojumam var iesniegt Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A) 17.kabinetā (pie sekretāres) vai elektroniski uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv. Pieteikuma anketu var atrast Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā (skatīt rakstam pievienoto dokumentu).

Atzinības raksti kopā ar dāvanu – „Baltijas ceļa” 25. gadskārtai veltītu kolekcijas monētu – tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā 15.novembrī Rikavas kultūras namā.

PIETEIKUMA ANKETA

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0