23. septembrī tiks pasniegta Nikodema Rancāna balva izcilākajiem Latgales pedagogiem

Publicēts 17.09.2018

Svētdien, 23. septembrī jau ceturto gadu tiks pasniegta monsinjora Nikodema Rancāna balva izcilākajiem Latgales pedagogiem. Šoreiz balvas pasniegšanas ceremonija, kuru varētu dēvēt arī par Latgales Skolotāju dienu, notiks Preiļu kultūras namā.

Nikodema Rancāna balvas konkursam šogad pieteikti 15 nominanti, kuru sasniegumi tiek vērtēti piecās nominācijās – 1) par latgaliešu valodas, kultūras vēstures, novada mācības popularizēšanu un ieviešanu mācību vai studiju vidē, 2) par inovatīvu metodikas lietojumu mācību procesā, 3) par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darba tikuma audzināšanai un amatu apmācībai, 4) par veiksmīgu pedagoga debiju, 5) par latviskās un latgaliskās kultūrvides veidošanu pirmsskolas izglītības iestādēs (pirmo gadu).

Nikodema Rancāna balva iedibināta 2015. gadā par godu izcilajam Latgales sabiedriskajam darbiniekam, garīdzniekam un pedagogam N. Rancānam. Konkursa mērķis – celt skolotāja profesijas prestižu, pievērst plašākas sabiedrības uzmanību  latgaliskajām vērtībām. Noslēguma pasākuma vieta katru gadu tiek mainīta – 2015. gadā – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, 2016. gadā – Ludzā, 2017. gadā – Viļānos, bet šogad pedagogus pie sevis aicina Preiļi, kur Nikodems Rancāns ir strādājis vairākus gadus.

Finansiāli pasākumu šogad atbalsta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Preiļu, Ludzas, Viļakas, Balvu, Līvānu, Rēzeknes novada pašvaldība un Latgaliešu kultūras biedrība.

Noslēguma pasākumā aicināti piedalīties iepriekšējo konkursu dalībnieki, kā arī jebkurš interesents. Kā parasti, tiks dāvināti jaunākie izdevumi Latgales skolām, bibliotēkām, muzejiem.

Ilga Šuplinska, 
konkursa koordinatore

Monsinjors Nikodems Rancāns (1870—1933) dzimis tagadējā Kārsavas novada Mežvidu pagastā, taču pēc tēva nāves ģimene pārceļas uz Zaļmuižas pagastu (tagad – Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta teritorija), Nikodema mātes Annas Rancānes (dzim. Migliniece) dzimteni. Garīdznieks, literāts, pedagogs, viens no ievērojamākajiem Latgales Atmodas darbiniekiem gan 20. gs. sākumā Pēterpilī, gan Latgalē. 1906.g. izdod vienu no pirmajām latgaliešu avīzēm „Sākla”. Strādādams Rēzeknē par dekānu, N. Rancāns 1907.g. izveido draudzes skolu, kurā Rēzeknes apriņķa bērni pirmoreiz var mācīties latviešu valodā. Rēzeknes Tirdzniecības skolas (1907), Greiškānu zemkopības skolas (1910) dibinātājs, Rēzeknes Valsts Skolotāju institūta direktors (1929—1933). Vairāk kā divdesmit laicīga un garīga satura grāmatu, mācību līdzekļu un tulkojumu autors. Atdusas Rēzeknē, Miera ielas kapos.

A2

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0