25. februārī Dricānos notiks florbola turnīrs

Publicēts 22.02.2018

Florbola turnīrs Dricānos

Mērķi un uzdevumi:

1. Veicināt iedzīvotāju interesi par sporta aktivitātēm.

2. Veicināt bērnu un jauniešu meistarības izaugsmi un jaunu komandu veidošanos.

3. Popularizēt sportu kā veselīga dzīvesveida un saturīgas atpūtas līdzekli.

4. Noskaidrot turnīra labākās komandas florbolā.

Laiks, vieta, dalības maksa:

25 februāris. Dricānu vidusskolas sporta zāle.

Sacensību sākums plkst. 10:00

Dalībnieki:

1. Piedalīties sacensībās var jebkura komanda, kuras dalībnieki ir amatieru līmeņa spēlētāji.

2. Komandas sastāvs – līdz 15 dalībniekiem.

Sacensību noteikumi:

1. Spēles notiek pēc florbola noteikumiem.

2. Katrs dalībnieks drīkst startēt tikai vienā komandā.

3. Sacensību sistēma, atkarībā no pieteikto komandu skaita, tiks noteikta sacensību dienā. (Līdz 5 komandām spēlē vienā grupā – apļa sistēma. Virs 5 komandām – apakšgrupās.)

4. Vienādu punktu skaita gadījumā grupās tiek vērtēts:

∙ punkti savstarpējās spēlēs;

∙ gūto – zaudēto vārtu attiecība savstarpējās spēlēs;

∙ gūto – zaudēto vārtu attiecība visās spēlēs;

∙ tiek sista soda sitienu sērija.

Izslēgšanas spēlēs neizšķirta rezultāta gadījumā tiek sista soda sitienu sērija

Speciālie noteikumi:

Katrs sacensību dalībnieks personīgi uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli.

Pieteikumi:

Komandas jāpiesaka iepriekš līdz 23.februārim mutiski, norādot komandas nosaukumu un tās pārstāvja kontakttālruni Jānim Gorodničijam (talr.26134372)

Sacensību dienā komandas pieteikumā jānorāda tās nosaukums, dalībnieku vārdi, uzvārdi.

Apbalvošana:

Turnīra uzvarētāju komanda saņem kausu. 1. – 3. vietu ieguvēju komandu dalībniekus apbalvo ar medaļām.

Sacensību organizators: J.Gorodničijs

Nolikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0