„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 15. oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „ Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību””

Publicēts 20.12.2016

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociāla dienesta vadītājas vietniecei Zitai Bautrei uz e-pastu zita.bautre@rezeknesnovads.lv līdz 2016. gada 28. decembrim.

Saistošo noteikumu projekts
Paskaidrojuma raksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0