Administrācijas ētikas komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Ausma Bicāne - Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu bāriņtiesas priekšsēdētāja,

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Jānis Troška - Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors,
Komisijas sekretāre: Lana Petrova - Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas personāllietu speciāliste,
Komisijas locekļi:
  • Sergejs Bašmakovs - Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas un Mākoņkalna pagasta pārvaldes vadītājs
  • Ilona Žabo - Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta psihologs
  • Jevģēnija Paura - Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas direktore
  • Jeļena Dzene - Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja