Aicina amatierteātru festivāls „ Lubāna vilinājums”

Publicēts 01.08.2017

5. augustā no plkst. 12.00 Gaigalavas kultūras namā notiks festivāls – amatierteātru svētki „Lubāna vilinājums”. Šogad pasākumā piedalīsies pagasta četri amatierteātri – „Optimisti”, „Apīnis”, „Tādi Šādi”,” Bykovīši” un ciemiņi – amatierteātri no Rogovkas, Nagļiem, Kaunatas, Bērzpils, Aronas un Lielvārdes. Vistālāko ceļu mēros Skapišķu teātris „Stebule”. Pasākumu kuplinās Rugāju dāmu vokālais ansamblis. No plkst.12.30- līdz 19.00 abās zālēs notiks izrādes. Pēc izrāžu skatīšanās dosimies pie Lubāna ezera smelties enerģiju un ļauties tā vilinājumam, kur neiztiks bez pārsteigumiem un līdzdarbošanās.

Pasākuma ietvaros apskatāma gleznu izstāde – viesosies mākslinieks Kestutis Vaičiūnas no Lietuvas. Viņa darbu tēma ir vēsturiskas vietas un notikumi Lietuvā. „Katrs brauciens – tā ir jauna atklāsme, kura palīdz dzimt jaunām iecerēm, jaunām gleznām” – saka autors un cer, ka no gūtajiem iespaidiem kaimiņu valstī Latvijā, taps jauni darbi.

Amatierteātru svētki Gaigalavā – tas ir tikšanās un kopā būšanas prieks gan aktieriem, gan skatītājiem, kā arī pieredzes, ideju un pozitīvu emociju iegūšana. Laipni gaidīti uz pasākumu!

Ieeja – brīva

Gaigalavas kultūras nama vadītāja Valentīna Deksne

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0