Aicina vidējās paaudzes sieviešu deju kolektīvu festivāls „Spīganu dejas ezera atspulgā”

Publicēts 24.05.2018

Gaigalavas pagasta kultūras namā 2. un 3. jūnijā jau ceturto reizi notiks vidējās paaudzes sieviešu deju kolektīvu festivāls „Spīganu dejas ezera atspulgā”.

Pasākumā piedalīsies 12 deju kolektīvi no vairākiem Latvijas novadiem – Balvu novada Tilžas kultūras nama (KN) deju kopa „Tilža” un Vectilžas pagasta deju kopa „Viola”, Ciblas novada Ciblas TN deju kopa „EversS” , Jaunpiebalgas novada Zosēnu Kultūras centra (KC) deju kopa „Vēlais pīlādzis”, Ķeguma novada Birzgales Tautas nama (TN) deju kopa „Visma”, Lubānas novada Meirānu TN deju kopa „Magones”, Madonas novada Barkavas KN deju kopa „Zīles”, Degumnieku TN deju kopa „Orhidejas” un Vestienas TN deju kopa „Almada”, Mazsalacas KN deju kopa „Minnas”, Valkas novada Lugažmuižas SN deju kopa „Oravakes” , Rēzeknes novada Gaigalavas KN deju kopa „Raffaello”.

Festivāla atklāšana notiks 2. jūnijā ŪTAC „Bāka”. Šeit katrs kolektīvs prezentēs sevi ar deju vai muzikālu priekšnesumu. Pirmajā pasākuma dienā Gaigalavas kultūras namā plkst.17.00 notiks Jaunrades deju koncerts .Katrs kolektīvs izdejos divas jaunrades dejas, kuras piedalās konkursā, lai izveidotu sieviešu deju kopu repertuāru nākamajiem gadiem un noteiktu labāko dejas horeogrāfiju uz izpildījumu. Festivālā otrajā dienā, 3. jūnijā, laukumā pie kultūras nama notiks koncerts „Izver deju caur saules staru”, kurā dažādos rakstu rakstos tiks izdejota 31 deja! Šo koncertprogrammu veidos katra kolektīva izvēles deja un dejas no kopējā repertuāra.

No plkst. 14.00 līdz 18.00 darbosies Rēzeknes novada amatnieku un mājražotāju tirdziņš „Lobs lobam”.

Aicinām pieteikties amatniekus un mājražotājus! (tālr.29498655, pieteikumus sūtiet info@gaigalava.lv līdz 30. maijam). Pieteikuma veidlapa atrodama šeit.

Laipni aicināti uz pasākumiem! Ieeja bez maksas.

Gaigalavas kultūras nama vadītāja Valentīna Deksne

afiša Spīganas 2018 (1240 x 877)DSC_0040 (1500 x 1000)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0