Rēzeknes novada iedzīvotāju aptauja!

Publicēts 01.09.2014

Lai noskaidrotu Rēzeknes novada iedzīvotāju viedokli par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti novadā kopumā, Rēzeknes novada pašvaldība organizē iedzīvotāju aptauju. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, ievērojot personu datu konfidencialitāti. Aptaujas rezultāti kalpos par pamatu pašvaldības darbības uzlabošanai turpmāk un tiks izmantoti novada plānošanas dokumentos. Aptaujas veikšana katram respondentam aizņems aptuveni 5 minūtes.

Aicinām iedzīvotājus aktīvi izteikt savu viedokli, tādējādi līdzdarbojoties Rēzeknes novada dzīves vides kvalitātes kopējā uzlabošanā!

Iepriekš pateicamies par veltīto laiku un pašvaldības attīstībai paustajām idejām!

Aptauja

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0