Konkurss par Rēzeknes novada logo un moto tuvojas noslēgumam

Publicēts 01.12.2014
Rēzeknes novada karogs

Vēl dažas dienas – līdz 8. decembrim – gaidām idejas, kā varētu izskatīties Rēzeknes novada LOGO un kā skanēt novada MOTO. Darbi papīra un CD formātā jāiesniedz pa pastu vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, 17. kabinetā. Pēc tam iesniegtos darbus izvērtēs komisija, kas labākā logo un labākā moto autoriem piešķirs naudas balvas – katram 400 EUR apmērā.

Gan logo, gan moto simboliski jāattēlo Rēzeknes novads kā gaiša, videi draudzīga un iespējām bagāta dzīves vieta ar izkoptām tradīcijām, kas nepārtraukti attīstās. Moto jābūt vienkāršam, īsam, kodolīgam, skanīgam un uzmanību piesaistošam, kā arī tam jābūt iztulkotam un labi jāskan arī latgaliešu, angļu un krievu valodā. Savukārt logo jābūt vienkāršam, vienlaikus uzmanību piesaistošam, vizuāli un filozofiski viegli uztveram, kā arī viegli transformējamam dažādās tehnikās un mērogos. Veidojot logo, vēlams izmantot tīras, optimistiskas krāsas. Pēc autora ieskatiem iespējams izmantot arī Rēzeknes novada karoga un ģerboņa krāsas vai simboliku. Logo izveidē pieļaujami visi grafiskie un glezniecības līdzekļi. Dalībnieki var iesniegt atsevišķu logo vai moto idejas piedāvājumu vai arī piedalīties konkursā ar vienotu logo un moto ideju.

Vairāk informācijas: sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Ļaksa, tālr.: 64607198, m.t. 26531297; e-pasts: madara.laksa@rezeknesnovads.lv.

NOLIKUMS

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0