Aicinām pieteikties pretendentus vakantajam PSIA “Maltas Dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” valdes locekļa amatam

Publicēts 08.04.2016

Uz valdes locekļa amatu var pretendēt personas, kuras atbilst šādām pamatprasībām:

  • augstākā profesionālā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds siltuma un ūdens inženiersistēmās tiks uzskatīts par priekšrocību);
  • darba pieredze vadošā amatā;
  • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
  • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultātu sasniegšanu;
  • izpratne par finanšu vadību uzņēmumā;
  • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
  • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe Cl) un labas krievu valodas zināšanas (angļu valodas vai citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
  • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
  • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
  • pārzināt veicamā darba organizāciju un darbības principus.

Konkursā var piedalīties pretendents, kurš atbilst prasībām un kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem (skatīt nolikumā).

Savu pieteikumu var iesniegt līdz 2016.gada 9. maijam plkst.10:00 (pēc plkst.10:00 saņemtie pieteikumi netiks izskatīti).

Pieteikumus var iesniegt: darbdienās no pl. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 17:00 personīgi slēgtā aploksnē Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes 15. kabinetā sekretārei vai atsūtīt pa pastu uz Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes adresi: Skolas ielā 24, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630. Tālr. uzziņām 64634377.

Uz aploksnes jābūt norādei “PSIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” valdes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram.

Sīkāka informācija: NOLIKUMĀ

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0