Aizritējis biedrības “Sidrabrasa” sirsnīgais Mātes dienas koncerts

Publicēts 15.05.2017

Mātes dienu svinam dabas atmodas laikā, kad raisās pumpuri un saule ir tuvu savam augstākajam punktam debesīs. Pati daba uzgavilē mātei – vistuvākajam cilvēkam, kas ikvienam no mums šajā pasaulē vien var būt. Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība ”Sidrabrasa” 2017. gada 10. maijā Rēzeknes novada telpās rīkoja Mātes dienai veltītu pasākumu, uz kuru tika aicinātas Rēzeknes novada un Viļānu novada māmiņas.

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, sveicot klātesošās māmiņas, atzīmēja, ka labus, siltus vārdus ir jāprot pasacīt vienmēr, taču šī diena ir vēl viena iespēja katram pateikties savai mātei par dzīvības došanu, beznosacījuma mīlestību, rūpēm un atbalstu.

Ierasti atmiņas par māti ir visgaišākās, mīļākās un svētākās cilvēka dzīvē. Tās neizdziest arī tad, kad paši esam vecāku lomā un audzinām nākamās paaudzes, jo mūsos mātes liktais gaišums tiek nodots tālāk bērniem, šo atziņu savā apsveikumā pauda Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra.

Mātes mīlestībai nav ne sākuma, ne beigu – arī tad, kad bērns dzīvē izgājis pāri vecāku nama slieksnim, mātes acis to pavada un mātes sirds mana arī tālumā sava bērna sāpes, prieku un laimi. Rēzeknes novada Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale aicināja klātesošās māmiņas biežāk ieklausīties savos bērnos, atrast laiku sarunām, pavadīt vairāk laika kopā ar saviem bērniem.

Nekad nepagurstošā mātes mīlestība, rūpes, padoms un atbalsts ir vērtīgākās dāvanas, ko bērns šai dzīvē var saņemt. Tās nevar nopirkt vai iznomāt, tās nevar izmērīt, bet tās var sajust un saglabāt sevī visa mūža garumā, šo atziņu savā apsveikumā izteica Valentīna Svarinska –Rēzeknes novada konkursa “Gada uzņēmums” uzvarētāja nominācijā „Gada mājražotāja”.

Trīs bērnu māmiņa Alla Kozlovska no Viļānu novada savā uzrunā atzīmēja, ka nekad neviens nespēs paust lielāku atzinību par to, ko vecāki var redzēt savu bērnu, mazbērnu acīs.

Lai Mātes diena ir mīlestības un gaišu mirkļu ietverta ikvienā ģimenē. Lai ikviena sieviete, kurai ir lemts piedzīvot skaisto mātes lomu, šajā dienā saņem patiesu sirds siltumu un cieņas apliecinājumu. Lai Mātes dienā rodam laiku pateikties savai vistuvākajai un vienīgajai, lai savas labās domas vienmēr sūtām mātei, māmiņai, māmulītei. Arī tad, ja viņas vairs līdzās nav.

Paldies par visu, ko mums devi,
Par to, ka vienmēr biji klāt,
Mūs mīlēji tu, nesaudzējot sevi,
Paldies par visu, visu, māt!

Pasākuma izskaņā tā dalībnieces tika aicinātas uz RRLSB” Sidrabrasa” un atbalstītāju sarūpētu svētku galdu.

Mātes dienai veltīto pasākumu kuplināja:

  • Kaunatas vidusskolas 7.-9.klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Alla Silova,
  • Maltas mūzikas skolas kvartets, kurš konkursā ”Muzicēsim kopā” ieguva 1. vietu, skolotāja Rita Zujeva un viņas audzēknes: Agate Gžibovska, Ērika Ruhmane, Ksenija Šmaukstele, Everita Štekele,
  • Horeogrāfijas deju ansamblis ”Kolorīts”, vadītāja Jolanta Roslova un meitenes Loreta un Egija,
  • Vincents Kūkojs un Antons Savickis,
  • Enija Kuzminska, kura Latvijas 20. stāstnieku konkursā ”Teci, teci valodiņa” ieguva 1.pakāpi un Dižās stāstnieces titulu,
  • Laura Kudravska –Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 3. kursa studente,
  • Ņikita Janovs – Rēzeknes 6. vidusskolas audzēknis,
  • Radošās darbnīcas vadīja RRLSB” Sidrabrasa” dalībnieces Evita Kovaļonoka un Lidija Civkore.

Pateicības vārdi šī pasākuma atbalstītājiem: Rēzeknes novada pašvaldībai, Kaunatas pagasta pārvaldei, Maltas pagasta pārvaldei, SIA ”Zaļā sala R”, AVON Rēzeknes nodaļai, Kaunatas vidusskolas pavārei Žannai Viļumai par garšīgo torti.

Pateicība par sapratni un atbalstu arī Rēzeknes novada pagastu pārvaldēm.

RRLSB ”Sidrabrasa” vadītāja Rita Tērauda
Aijas Kuzminskas foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0