Akmeņogļu iegāde Tiskādu bērnu nama apkures vajadzībām

Publicēts 17.07.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/19
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 30.jūlijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Akmeņogļu iegāde Tiskādu bērnu nama apkures vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Tiskādu bērnu nams, Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona - Žanis Feldmanis, tālr.64646126, e-pasts: tbn-soc.d@inbox.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0