„Akmens šķembu un grants šķembu maisījuma piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta ceļu uzturēšanai”

Publicēts 12.12.2017

Iepirkums „Akmens šķembu un grants šķembu maisījuma piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta ceļu uzturēšanai”
Iepirkuma identifikācijas numurs – DPP 2017/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2017. gada 27. decembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums – Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Pašvaldības autoceļu atjaunošanas darbi Rēzeknes novada Dricānu pagastā
Kontaktpersona – Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv

Nolikums

LEMUMS

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0