Aktīvas atpūtas inventāra iegāde

Publicēts 07.04.2017

Ar iepirkuma komisijas 13.04.2017. lēmumu iepirkums pārtraukts, sakarā ar konstatētajām neatbilstībām iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.2 “Tehniskā specifikācija”

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.04.2017. līdz plkst. 10.30
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: aktīvas atpūtas inventāra iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Šaudiņš, tel. 64607172, e-pasts: janis.saudins@saskarsme.lv

Nolikums

Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0