Aktīvās Ozolmuižas meitenes

Publicēts 19.02.2015

Santa, Klinta un Elga dzīvo Ozolmuižā jau no pašas bērnības. Viņas aktīvi iesaistās pagasta kultūras pasākumos, kā arī piedāvā un īsteno savas idejas. Meitenes savu brīvo laiku vienmēr ir pavadījušas kustībā – sportojot, dejojot, nodarbojoties ar rokdarbiem un dažādām aktivitātēm, bet pašlaik viņas ir pievērsušās arī mūzikai – hip hopam. Šajā mūzikas žanrā viņas sevi dēvē par TRIO EKS. Meitenēm top jau trešā dziesma, kurai vārdus meitenes sacer pašas.

Piedaloties sadraudzības vakaros un jauniešu pasākumos, viņas ir ieguvušas jau pirmos atbalstītājus, kuri seko līdz meiteņu sasniegumiem.

Februāra vidū meiteņu grupa TRIO EKS piedalījās šovā Vara Talantā ar divām pašsacerētām dziesmām. Skatītāji meitenes uzņēma ar lielām ovācijām un aplausiem.

Līga Bistrova

20150213_155658 (1032 x 580)DSC_0546 (1104 x 984)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0