Rēzeknes novadā darbojas iedzīvotāju konsultatīvās padomes

Publicēts 02.10.2020

Visos Rēzeknes novada pagastos darbojas iedzīvotāju konsultatīvās padomes ar mērķi veicināt viedokļu apmaiņu starp pagastu pārvaldēm un vietējiem iedzīvotājiem. Tā ir sekmīga pieredze, kā iesaistīt iedzīvotājus dažādu savam pagastam aktuālu jautājumu pārrunāšanā un risināšanā.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0