Aktualitātes Kaunatas vidusskolā janvārī

Publicēts 13.02.2020

Laiks skrien vēja spārniem! Šķiet, gads tikai nupat kā sācies, bet esam jau iesoļojuši februāra mēnesī. Gribas nedaudz atskatīties uz janvārī paveikto un atcerēties spilgtākos notikumus.

7. janvārī leļļu teātra pulciņa vadītāja Velta Podvinska un viņas mazie un lielie aktieri bija saaicinājuši ciemiņus uz izrādi ‘’Labie rūķi”. Sanāca un sabrauca bērni no Kaunatas, Čornajas un Lipušku bērnudārziem. Ar lielu interesi piecgadīgie un sešgadīgie bērni vēroja leļļu izrādi, kas bija izzinoša un pamācoša. Pasākumu bagātināja 2.a klases dejotāji (skolotāja Rita Spruževnika) ar rūķa deju. Tad visi dalībnieki tika aicināti iet rotaļās, padejot, bet pasākuma noslēgumā katrs tika pacienāts ar gardām piparkūkām. Skolotājas Veltas uztraukums bija vainagojies ar lauriem, jo ciemiņi mājās devās mirdzošām acīm, bet pulciņa jaunie mākslinieki atviegloti uzelpoja par godam padarītu darbu.

23.janvārī Kaunatas vidusskolā risinājās skolēnu skatuves runas konkurss. Šis konkurss skolā notiek katru gadu, lai skolēniem būtu iespēja mēroties spēkiem skatuves runas prasmē, pilnveidot runas kultūru un aktiermākslu.

Pasākumā uzstājās desmit drosmīgākie un talantīgākie sākumskolas skolēni. Katrs dalībnieks runāja vienu dzejas darbu, ko vērtēja žūrija – latviešu valodas skolotāja un direktores vietniece izglītības jomā Ināra Paramonova un Kaunatas vidusskolas bibliotekāre Alla Silova. Tika vērtēts kontakts ar klausītāju, domas atklāsme, dikcija un artikulācija. Starplaikā, kamēr žūrija apspriedās, klausītājus priecēja 1. klases dejotāji ar jautru klaunu deju. 1. vieta tika piešķirta divām trešās klases skolniecēm Annai Vaļumai –Talkiu un Adrianai Trulei. 2. vieta Ērikai Peļņai, bet 3. vieta Egīlam Jeršovam. Visi dalībnieki tika apbalvoti ar pateicībām un saņēma dāvanas. Pirmo vietu ieguvējas tika virzītas uz Rēzeknes novada skatuves runas konkursu.

24.janvārī Kaunatas tautas nama telpās notika Žetonu vakars, kam 12. klase un viņu klases audzinātāja Irēna Selivončika gatavojās jau ilgu laiku. Topošie absolventi skolotājiem, vecākiem, draugiem, ciemiņiem bija sagatavojuši aizraujošus priekšnesumus, kuros centās parādīt savus īpašos talantus, skolas gadu piedzīvojumus un arī pārdzīvojumus. Vakars izdevās oriģināli, jo tika atklāta klases savdabība, kas iepriecināja klātesošos. Pēc svinīgās daļas visus gaidīja diskotēka un patīkams noskaņojums.

28. janvārī 1. a un 1.b klase devās ekskursijā uz Rēzekni, lai apmeklētu Latgales Kultūrvēstures muzeju. Laiks pagāja nemanot, jo varēja ielūkoties pilsētas vēstures ekspozīcijā ‘’Rēzekne laikmeta griežos”, apskatīt lielāko Latgales keramikas ekspozīciju. Skolēni ar lielu interesi noskatījās filmiņu par Ēvaldu Vasilevski. Vislielākās ovācijas izpelnījās Ļubovas Ceļapīteres gleznojumu sērija “Lielie kaķi”, jo skolēni gleznās atpazina pumas, leopardus, lauvas un, protams, ieraudzīja kādu mājas kaķēna portretu. Pirmīšiem ļoti patika muzejā!

Kaunatas vidusskolas skolotāja Regīna Katkovska

Foto: Regīna Katkovska

WhatsApp Image 2020-02-05 at 11.31.20 WhatsApp Image 2020-02-05 at 11.31.22 (1) WhatsApp Image 2020-02-05 at 11.31.22 (2) WhatsApp Image 2020-02-05 at 11.31.23 (2) WhatsApp Image 2020-02-05 at 13.21.43 WhatsApp Image 2020-02-05 at 13.21.44

 

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0