Aktualizēts Rēzeknes novada attīstības programmas Investīciju plāns

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2016.gada 18.februārī ir pieņemts Rēzeknes novada domes lēmums Nr.5, 52.§ „Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2012 .-2018. gadam Stratēģiskās daļas Investīciju plāna 2. pielikuma un 2. pielikuma kartogrāfiskā materiāla aktualizēšanu”. Investīciju plāna aktualizēšanas mērķis ir Rēzeknes novada attīstības programmā iekļaut projektu idejas, kas saistītas ar uzņēmējdarbības veicināšanu, piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem Latgales programmas „Projekti Latgalē un Alūksnes novadā” ietvaros, kuras pašvaldība plāno realizēt laika periodā no 2016. -2020. gadam.

Ar aktualizēto Investīciju plāna 2. pielikumu un 2. pielikuma kartogrāfisko materiālu var iepazīties šeit:

Investīciju plāna 2. pielikuma kartogrāfiskais materiāls (aktualizēts 05.05.2016.): 
Griskanu_pagasts Griskanu_Smuskova Sakstagala_Uljanova Stolerovas_pag Veremu_Lejas_Ancupani Veremu_Melnova Veremu_Platonovka
 
 
 

Click to listen highlighted text!