Amatpersonu un darbinieku atalgojums, aprīlis 2018.

Adamovas speciālā internātpamatskola

Audriņu pagasta pārvalde

Bērnu jaunatnes sporta skola

Čornajas pagasta pārvalde

Dricānu pagasta pārvalde

Feimaņu pagasta pārvalde

Ilzeskalna pagasta pārvalde

Kaunatas pagasta pārvalde

Lendžu pagasta pārvalde

Lūznavas pagasta pārvalde

Maltas pagasta pārvalde

Nagļu pagasta pārvalde

Ozolaines pagasta pārvalde

Ozolmuižas pagasta pārvalde

Pedagogi amatpersonas

Rēzeknes novada pašvaldība

Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts

Rikavas pagasta pārvalde

Sakstagala pagasta pārvalde

Silmalas pagasta pārvalde

Stolerovas pagasta pārvalde

Stružānu pagasta pārvalde

Tiskādu bērnu nams

Tiskādu speciālā internātskola

Verēmu pagasta pārvalde