Amatpersonu un darbinieku atalgojums, marts 2018.

Adamovas speciālā internātpamatskola

Audriņu pagasta pārvalde

Bērnu-jaunatnes sporta skola

Bērzgales pagasta pārvalde

Cornajas pagasta pārvalde

Dricānu pagasta pārvalde

Gaigalavas pagasta pārvalde

Griškanu pagasta pārvalde

Ilzeskalna darbinieku algas mājaslapai 03.2018.

Kaunatas pagasta pārvalde

Lendžu pagasta pārvalde

Lūznavas pagasta pārvalde

Maltas pagasta pārvalde

Maltas speciālā internātskola

Nagļu pagasta pārvalde

Nautrēnu pagasta pārvalde

Ozolaines pagasta pārvalde

Ozolmuižas pagasta pārvalde

Pedagogi amatpersonas

Rēzeknes novada pašvaldība

Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts

Rikavas pagasta pārvalde

Sakstagala pagasta paŗvalde

Silmalas pagasta pārvalde

Strūžānu pagasta pārvalde

Tiskadu speciālā internātpamatskola

Tiskādu bērnunams

Vērēmu pagasta pārvalde