Amatpersonu un darbinieku atalgojums, augusts 2018.

Adamovas speciālā internātpamatskola

Audriņu pagasta pārvalde

Bērnu jaunatnes sporta skola

Bērzgales pagasta pārvalde

Čornajas pagasta pārvalde

Dricānu pagasta pārvalde

Gaigalavas pagasta pārvalde

Griškānu pagasta pārvalde

Ilzeskalna pagasta pārvalde

Lendžu pagasta pārvalde

Lūznavas pagasta pārvalde

Maltas pagasta pārvalde

Maltas speciālā internātpamatskola

Nagļu pagasta pārvalde

Nautrēnu pagasta pārvalde

Novada dome

Ozolaines pagasta pārvalde

Pedagogi amatpersonas

Rēzeknes novada Veco ļaužu pansionāts

Silmalas pagasta pārvalde

Stoļerovas pagasta pārvalde

Valsts sociālās aprūpes centrs Malta