Amatpersonu un darbinieku atalgojums, februāris 2018.

Novada dome
Adamovas speciālā internātpamatskola
Audriņu pagasta pārvalde
Bērnu jaunatnes sporta skola
Bērzgales pagasta pārvalde
Čornajas pagasta pārvalde
Dricānu pagasta pārvalde
Feimaņu pagasta pārvalde
Gaigalavas pagasta pārvalde
Griskānu pagasta pārvalde
Ilzeskalna pagasta pārvalde
Kaunatas pagasta pārvalde
Lendžu pagasta pārvalde
Lūznavas pagasta pārvalde
Maltas pagasta paŗvalde
Maltas speciālā internātpamatskola
Nagļu pagasta pārvalde
Nautrēnu pagasta pārvalde
Ozolaines pagasta pārvalde
Ozolmuižas pagasta pārvalde
Pedagogi amatpersonas
Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts
Rikavas pagasta pārvalde
Sakstagala pagasta pārvalde

Stoļerovas pagasta pārvalde
Stružānu pagasta pārvalde
Silmalas pagasta pārvalde
Tiskādu bērnu nams
Tiskādu speciālā internātpamatskola
Vērēmu pagasta pārvalde
VSAC Malta