Amatpersonu un darbinieku atalgojums, jūlijs 2018.

Adamovas speciālā internātpamatskola

Audrinu pagasta pārvalde

Bērnu jaunatnes sporta skola

Bērzgales pagasta pārvalde

Čornajas pagasta pārvalde

Dricānu pagasta pārvalde

Feimaņu pagasta pārvalde

Gaigalavas pagasta pārvalde

Griškānu pagasta pārvalde

Ilzeskalna pagasta pārvalde

Kaunatas pagasta pārvalde

Lendžu pagasta pārvalde

Lūznavas pagasta pārvalde

Maltas pagasta pārvalde

Maltas speciālā internātskola

Nautrēnu pagasta pārvalde

Ozolaines pagasta pārvalde

Pedagogi amatpersonas

Rēzeknes novada pašvaldība

Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts

Rikavas pagasta pārvalde

Sakstagala pagasta pārvalde

Silmalas pagasta pārvalde

Stoļerovas pagasta pārvalde

Stružānu pagasta pārvalde

Valsts sociālās aprūpes centrs Malta

Vērēmu pagasta pārvalde