Amatpersonu un darbinieku atalgojums, jūnijs 2018.

Adamovas speciālā internātskola

Audriņu pagasta pārvalde

Bērnu jaunatnes sporta skola

Bērzgales pagasta pārvalde

Čornajas pagasta pārvalde

Dricānu pagasta pārvalde

Feimanu pagasta pārvalde

Gaigalavas pagasta pārvalde

Griškānu pagasta pārvalde

Ilzeskalna pagasta pārvalde

Lendžu pagasta pārvalde

Lūznavas pagasta pārvalde

Maltas pagasta pārvalde

Maltas speciālā internātpamatskola

Nagļu pagasta pārvalde

Nautrēnu pagasta pārvalde

Ozolmuižas pagasta pārvalde

Ozolaines pagasta pārvalde

Pedagogi amatpersonas

Rēzeknes novada pašvaldība

Rikavas pagasta pārvalde

Silmalas pagasta pārvalde

Stružānu pagasta pārvalde

Stoļerovas pagasta pārvalde

Valsts sociālās aprūpes centrs Malta

Verēmu pagasta pārvalde