Amatpersonu un darbinieku atalgojums, maijs 2018.

Adamovas speciālā internātpamatskola

Audriņu pagasta pārvalde

Bērtnu jaunatnes sporta skola

Bērzgales pagasta pārvalde

Cornajas pagasta pārvalde

Dricānu pagasta pārvalde

Feimaņu pagasta pārvalde

Gaigalavas pagasta pārvalde

Griškānu pagasta pārvalde

Ilzeskalna pagasta pārvalde

Tiskādu speciālā internātpamatskola

Kaunatas pagasta pārvalde

Lūznavas pagasta pārvalde

Maltas pagasta pārvalde

Maltas speciālā internātpamatskola

Nagļu pagasta pārvalde

Nautrēnu pagasta pārvalde

Ozolaines pagasta pārvalde

Ozolmuižas pagasta pārvalde

Pedagogi amatpersonas.

Rēzeknes novada pašvaldība

Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts

Rikavas pagasta pārvalde

Silmalas pagasta pārvalde

Stoļerovas pagasta pārvalde

Strūžānu pagasta pārvalde

Tiskādu bērnu nams

VASC Malta

Verēmu pagasta pārvalde