Amatpersonu un darbinieku atalgojums, novembris 2018.

Adamovas speciālā internātpamatskola

Audriņu pagasta pārvalde

Bērzgales pagasta pārvalde

Bērnu jauniešu sporta skola

Čornajas pagasta pārvalde

Dricānu pagasta pārvalde

Feimanu pagasta pārvalde

Gaigalavas pagasta pārvalde

Griškanu pagasta pārvalde

Ilzeskalna pagasta pārvalde

Kaunatas pagasta pārvalde

Lendžu pagasta pārvalde

Lūznavas pagasta pārvalde

Maltas pagasta pārvalde

Maltas speciālā internātpamatskola

Nagļu pagasta pārvalde

Nautrēnu pagasta pārvalde

Ozolaines pagasta pārvalde

Pedagogi amatpersonas

Rēzeknes novada dome

Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts

Rikavas pagasta pārvalde

Sakstagala pagasta pārvalde

Silmalas pagasta pārvalde

Stoļerovas pagasta pārvalde

Stružānu pagasta pārvalde

Vērēmu pagasta pārvalde