Amatpersonu un darbinieku atalgojums, oktobris 2018.

Adamovas speciālā internātpamatskola

Audriņu pagasta pārvalde

Bērnu jauniešu sporta skola

Bērzgales pagasta pārvalde

Čornajas pagasta pārvalde

Dricānu pagasta pārvalde

Griškānu pagasta pārvalde

Ilzeskalna pagasta pārvalde

Kaunatas pagasta pārvalde

Lendžu pagasta pārvalde

Lūznavas pagasta pārvalde

Maltas pagasta pārvalde

Maltas speciālās internātpamatskola

Nagļu pagasta pārvalde

Nautrēnu pagasta pārvalde

Ozolaines pagasta pārvalde

Pedagogi amatpersonas

Rēzeknes novada dome

Rikavas pagasta pārvalde

Silmalas pagasta pārvalde

Stoļerovas pagasta pārvalde

Stružānu pagasta pārvalde

Vērēmu pagasta pārvalde