Amatpersonu un darbinieku atalgojums, septembris 2018.

Adamovas speciālā internātskola

Audriņu pagasta pārvalde

Bērzgales pagasta pārvalde

BJSS

Čornajas pagasta pārvalde

Dricānu pagasta pārvalde

Feimanu pagasta pārvalde

Griškānu pagasta pārvalde

Ilzeskalna pagasta pārvalde 

Kaunatas pagasta pārvalde

Lendžu pagasta pārvalde

Lūznavas pagasta pārvalde

Maltas pagasta pārvalde

Maltas speciālā internātskola

Nagļu pagasta pārvalde

Nautrēnu pagasta pārvalde

Ozolaines pagasta pārvalde

Pedagogi amatpersonas

Rikavas pagasta pārvalde

RNVĻP

Stoļerovas pagasta pārvalde

Strūžānu pagasta pārvalde

Verēmu pagasta pārvalde