Apkopoti Rēzeknes novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti par pašvaldības darbu 2017.gadā

Publicēts 10.04.2018

Lai plānotu turpmāko novada attīstību un apzinātu jomas, kuras nepieciešams attīstīt, Rēzeknes novada pašvaldība laika posmā no 15.12.2017. līdz 01.02.2018. organizēja iedzīvotāju aptauju. Aptaujā kopumā piedalījās 542 respondenti, no tiem 378 sievietes un 164 vīrieši. Visaktīvāk viedokli izteikuši iedzīvotāji vecumā no 46-61 gadam, savukārt viskūtrāk aptaujā piedalījušies jaunieši vecumā līdz 25 gadiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, arī šogad vislielāko aktivitāti aptaujā ir uzrādījuši Griškānu pagasta iedzīvotāji, kuriem seko Audriņu, Gaigalavas, Maltas, Ozolaines, Vērēmu, Mākoņkalna un Nagļu pagastā dzīvojošie.
Aptaujas ietvaros iedzīvotājiem bija jāsniedz vērtējums par dažādiem pakalpojumiem, kas pieejami Rēzeknes novadā, kā arī iedzīvotāji tika aicināti norādīt uz lietām, kuras šobrīd pietrūkst vai ir steidzamā kārtā jārisina kādā no novada apdzīvotām vietām vai novadā kopumā. Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi Rēzeknes novadā, atbilstoši respondentu sniegtajām atbildēm, ir samērā augsta – 80,4 % no aptaujātajiem ir snieguši pozitīvu vērtējumu.
Aptaujas rezultātu kopsavilkums pieejams šeit.

Paldies visiem, kas veltīja laiku aptaujas anketas aizpildīšanai, tādējādi sniedzot pašvaldībai iespēju gūt informāciju par to, kas no paveiktā ir bijis nozīmīgs iedzīvotājiem.
Ir saņemts arī vairums vērtīgu ieteikumu gan pārvaldes darba efektivitātes uzlabošanai, gan norādītas konkrētas lietas un pasākumi, kas būtu jāuzlabo attiecīgā pagastā vai ciemā. Aptaujas rezultāti un izteiktie priekšlikumi tiks izmantoti par pamatu tālākai komunikācijai ar novada iedzīvotājiem, pašvaldības darbības izvērtēšanā, kā arī plānojot veicamos darbus turpmāk.
Aptaujas rezultātus apkopoja Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļa

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0