Apkopoti Rēzeknes novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti

Publicēts 28.02.2017
Iedzīvotāju visbiežāk nosauktās jomas, kurās būtu jāveic uzlabojumi, kas sekmētu Rēzeknes novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos (vizualizācijas autore: Līga Romančuka)

Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un sekmētu sadarbību ar pašvaldību, kā arī lai izzinātu iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā kopumā, Rēzeknes novada pašvaldība laika posmā no 19.12.2016. līdz 01.02.2017. organizēja iedzīvotāju aptauju. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, šogad respondentu skaits ir gandrīz dubultojies – aptaujā kopumā piedalījās 455 respondenti, no tiem 319 sievietes un 136 vīrieši. Šogad vislielāko aktivitāti aptaujā ir uzrādījuši Griškānu, Nautrēnu, Gaigalavas, Silmalas un Vērēmu pagasta iedzīvotāji.

Aptaujas ietvaros iedzīvotājiem bija jāsniedz vērtējums par dažādiem pakalpojumiem, kas pieejami Rēzeknes novadā, kā arī iedzīvotāji tika aicināti norādīt uz lietām, kuras būtiski uzlabotu dzīvi kādā no novada apdzīvotām vietām vai novadā kopumā. Jāatzīmē, ka kopumā iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi Rēzeknes novadā ir augsta – 73 procenti respondentu to novērtējuši ar atzīmi “apmierina” vai “drīzāk apmierina”.

Aptaujas rezultāti

Rēzeknes novada pašvaldība pateicas iedzīvotājiem par dalību aptaujā!

Aptaujas rezultāti un izteiktie priekšlikumi tiks izmantoti par pamatu tālākai komunikācijas un sadarbības uzlabošanai ar novada iedzīvotājiem, pašvaldības darbības izvērtēšanā, kā arī ar novada attīstību saistīto lēmumu pieņemšanā un ziņojumu sagatavošanā.

Aptaujas rezultātus apkopoja Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļa