Apstiprināti Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa

Publicēts 02.08.2013

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka Rēzeknes novada domes 2013.gada 1.augusta sēdē ir pieņemts lēmums „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un saistošo noteikumu Nr.3 „Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu” (protokols Nr.19, 1.§).

Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 “Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Sēdes protokols

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0