Apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības budžets 2016. gadam

Publicēts 29.01.2016

29. janvārī Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2016. gadam izdošanu. Pašvaldības konsolidētā 2016. gada pamatbudžeta ieņēmumi paredzēti apmēram pagājušā gada līmenī — 25 623 994 EUR (2015. gadā — 25 193 348 EUR). No pamatbudžeta ieņēmumiem lielāko daļu, 32%, sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis (8 172 580 EUR), kas šogad ir paredzēts lielāks nekā 2015. gadā (7,78 milj. EUR), maksājums no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (7 897 400 EUR), kā arī mērķdotācija pedagogu atlīdzībām (5 473 691 EUR).

Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada konsolidētā pamatbudžeta izdevumi paredzēti 26 793 046 EUR, kas ir mazāk, nekā 2015. gadā (33 628 953 EUR ), kas bija saistīts ar vērienīgā projekta “Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” realizāciju. Tostarp naudas līdzekļu atlikums 1 408 374 EUR un līdzekļi kredīta dzēšanai 239 322 EUR.

Kā parasti, lielākie budžeta izdevumi atvēlēti izglītībai (46%, jeb 12 419 980 EUR) (13,15 milj. EUR), sociālajai aizsardzībai (14,9%, jeb 3 996 093 EUR). Pamatbudžeta izdevumu sadalījumā pa iestādēm lielākā daļa, 12 858 821 EUR, jeb 48% atvēlēta pagastu pārvaldēm, 38% novada administrācijas izdevumi, pārējie 14% – internātskolām, sociālajām iestādēm un sporta skolai. No Rēzeknes novada administrācijas pamatbudžeta izdevumiem (10 267 720 EUR) gandrīz puse tiks tērēta izglītībai, ceturtā daļa sociālajai aizsardzībai, 16 % vispārējiem valdības dienestiem (izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas, pašvaldības budžeta iekšējā valsts parāda darījumi, pašvaldības mājokļu apsaimniekošana, Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas finansējums, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem u.c. )

Pēc budžeta apstiprināšanas, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs pateicās pašvaldības administrācijai un pagastu pārvaldēm par ieguldīto darbu, izstrādājot jauno budžetu.

BUDŽETA PREZENTĀCIJA

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0