Ar īpašām sajūtām sirdīs… Valsts svētku svinības Ozolainē

Publicēts 23.11.2018

Šķiet, viss 2018. gads ir pagājis valsts svētku gaidās, īpašu saviļņojumu piedzīvojot tieši novembrī! Visā Latvijā, katrā novadā un pagastā šogad svētkiem gatavojās īpaši, arī Ozolainē.

Novembrī Tautas namā ienesām svētku noskaņas ar tematisko baneri “LV100. Es esmu Latvija” un aicinājām ikvienu nākt fotografēties un paust savu piederību Latvijai. Pie Tautas nama tika uzstādīts tematiskais vides objekts latviešu tautastērpa svārku rakstos ar Latvijas kontūru vidū, caur kuru paveras skaists skats uz pagasta PII “Jāņtārpiņš”, ainavisko dīķi un Līgo kalnu. Novembrī aicinājām ozolainiešus nest savā pūrā esošos dūraiņus, lai, piedaloties Vislatvijas akcijā, kopā radītu savu izstādi “Cimdotā Latvija. Cimdotā Ozolaine”. Gan skolā, gan dārziņā, gan Tautas nama radošajos kolektīvos tapa dekorācijas, apsveikuma atklātnes, tika organizētas vēstures zināšanu viktorīnas un notika cita veida gatavošanās svētkiem.

Visbeidzot, 17. novembrī Ozolaines Tautas nams pulcēja pilnu zāli Latvijas valsts 100. jubilejas sagaidītāju ar patriotu lentītēm pie krūtīm. Vakars sākās ar brīnišķīgu muzikālās apvienības “Rūnas” koncertu Jāņa Mežinska vadībā. Svinīgo daļu ar tautasdziesmu “Tumša nakte, zaļa zāle” ievadīja J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas audzēkne Diona Liepiņa. “Ik rītā, miglā vai zilās debesīs tītā, mostas mazās mīļās Latvijas 76 pilsētas, 110 novadi, 2 miljoni cilvēku… Mostas savā zemītē, savā brīvā Latvijā, mūsu Latvijā, ” -  izskanēja Dionas teiktais. Ludzas tautas nama jauktā kora „Austrumstīga” izpildījumā zāli piepildīja Latvijas valsts himna “Dievs, svētī Latviju!” a’capella skanējumā, kam pievienojās visa zāle. Pasākuma laikā paši sev centāmies atbildēt un noskaidrot, kas tad ir Latvija – klausoties svētku uzrunās, dziesmu vārdos, Ozolaines pagasta iedzīvotāju sacerētajās dzejas rindās un “pagasta lepnuma” titulu pelnījušo cilvēku darbos un dzīvesstāstos.

Svētku uzrunu klātesošiem veltīja Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs. Savu apsveikumu valstij, novadam un pagastam bija sagatavojuši Ozolaines Tautas nama senioru klubs “Uguntiņa”, bet vislielākā vērtība, ko pulciņa rokdarbnieces bija gatavojušas par godu valsts 100-gadei, bija pašu rokām gada laikā izšūta Ozolaines pagasta karte, atsevišķi izdalot arī sādžas, ūdenstilpnes un ceļus, kas ir neatņemama pagasta daļa. Paveikto meistardarbu “Uguntiņa” svinīgi dāvināja pagasta vadībai kā savu veltījumu lielajam notikumam. Simbolizējot saknes, no kurām sākas un tālāk izaug galotnes (simboliski – jaunākā paaudze), seniori noslēdza savu uzstāšanos ar vārdiem: “Lai plīvo Latvijas karogs šodien un vēl daudzus gadu simtus!”. Tūlīt pēc šiem vārdiem, kora “Austrumstīga” izpildījumā sāka skanēt viena no Dziesmu svētku svarīgākajām dziesmām – “Karoga dziesma”, kuras laikā vectētiņš un mazdēls zālē svinīgi ienesa Latvijas karogu, bet visa zāle cienīgi cēlās kājās, padarot šo mirkli vēl svinīgāku, aizkustinošāku un īpašāku.

Valsts svētku pasākumā parasti tiek sveikti Ozolaines pagasta pārvaldes, Liepu pamatskolas un PII “Jāņtārpiņš” darbinieki, kuri uzticīgi Ozolaines pagastam strādā tā svarīgākajās iestādēs piecus, desmit, piecpadsmit un vairāk gadus. Šogad par 5 gadu darba stāžu tika sumināta PII “Jāņtārpiņš” skolotāja Tatjana Kuzņecova, skolotāja palīdze Ludmila Bogdanova, šefpavāre Anna Guļbinska un pagasta šoferītis Ilmārs Svikšs. Par 10 gadu darba stāžu atzinība tika izteikta Liepu pamatskolas internāta auklītei Annai Šabanovai un Tautas nama folkloras kopas “Zeiļa” vadītājai Inārai Blinovai. Par nozīmīgu 30 gadu darba stāžu tika sumināta Liepu pamatskolas tehniskā sekretāre Gaļina Smirnova. Bet vēl nozīmīgākas profesionālās jubilejas šogad ir PII “Jāņtārpiņš” rindās- no dārziņa pirmajām darba dienām, jeb 35 gadus, šajā iestādē strādā skolotājas Vija Terentjeva, Jekaterina Linkeviča un PII “Jāņtārpiņš” tagadējā vadītāja Valentīna Mališeva. Savu cieņu klātesošie pauda arī pagasta pārvaldes vadītājam Edgaram Blinovam, kuram šogad 2. decembrī aprit pieci darba gadi pārvaldē.

Nu jau vairākus gadus valsts svētku pasākuma laikā tiek sveiktas arī trīs Ozolaines pagasta ģimenes, kuras veltī lielu uzmanību bērnu audzināšanai, izglītošanai, attīsta viņu personības un talanta izaugsmi un kalpo par piemēru citām ģimenēm. Šī ir tradīcija, ko iedibinājusi biedrība “Starptautiskais Mihaila Naricas izglītojošais centrs” tās prezidenta Pāvela Naricas iniciatīvā. Šogad pie atzinības rakstiem un fonda dāvanām tika Smirnovu, Vasiljevu un Rubļovu ģimenes.

Ozolaines pagastā ir vēl viena tradīcija – pagasta augstākais apbalvojums “Ozolaines pagasta lepnums” ozolzīles veidolā. Nu jau trešo gadu valsts svētku svinīgajā pasākumā šis apbalvojums tiek pasniegts cilvēkiem, kuri ir izpelnījušies apkārtējo cieņu, apbrīnu, kuri kalpo par piemēru citiem savā darbā, sabiedriskajā darbībā, laba darīšanā, Ozolaines pagasta vārda nešanā visā Latvijā un ārpus tās robežām. Šogad visaugstāko pagasta apbalvojumu saņēma keramiķi Staņislavs Viļums un Viola Anna Bīriņa, Anatolijs un Albīna Šļahtoviči un Juris Runčs. Mākslinieces Nellijas Kotebo rokām radītās zīles saņēma diženas ģimenes, cilvēki ar “zelta rokām”, cienījamie kolēģi un līdzcilvēki. Bet apbalvošanas ceremonijas noslēgumā ikvienam zālē esošajam tika dāvāta maza, ar rokām darināta dāvaniņa, kuras centrā jeb “sirdī” bija zīles, kas ir gan Ozolaines simbols, kā arī tiek uzskatīts par potenciālo iespēju, dzīves, auglības un nemirstības simbolu. Tāpat zīlei tiek piedēvētas dziednieciskas īpašības, kas spēj atgriezt jaunību, kā arī tiek uzskatīts, ka zīle jānēsā līdzi kabatā, lai atvairītu no sevis nepatikšanas un briesmas. Šo veiksmes un pagasta simbolu brīnišķīgā tematiskā iepakojumā saņēma ikviens klātesošais.

Par godu visiem vakara nominantiem, par godu patriotiem, par godu valstij un tās jubilejai šajā vakarā izskanēja patiesi skaistas, spēcīgas un izcilas dziesmas, saviļņojot un radot aizkustinājuma un prieka sajūtas. Ludzas Tautas nama jauktā kora izpildījumā skanēja “Karoga dziesma”, “Manai dzimtenei”, “Lec, saulīte!”, ”Saule, pērkons, Daugava”. Folkloras kopa “Zeiļa” savu veltījumu Latvijai izdziedāja dziesmās “Olūteņi” un “Puor upeiti zvaigzneite puorguoja”. J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas audzēknes Dionas Liepiņas balss priecēja ar dziesmām “Tumša nakte, zaļa zāle” un “Tu esi patriots”, kuru Diona, būdama īsta patriote, pati radīja 12 gadu vecumā.

Par balles melodijām vakara turpinājumā rūpējās grupa „Ginc&ES”, bet īsi pirms pusnakts visi klātesošie tika aicināti ārā pie Tautas nama, lai vienotos kopīgā spēka dejas rituālā, simboliski atsaucot atmiņā arī vēsturiskos notikumus, kad cilvēki Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, neatkarīgi no nacionālās piederības, sadevās rokās, lai paustu savu vēlmi dzīvot no okupācijas brīvās zemēs. Turpinājumā, skanot dziesmai “Lec, saulīte!”, kas visu pasākuma laiku skanēja kā „caurviju motīvs”, sagaidījām pusnakti un Latvijas valsts 100.jubileju. Klātesošie, aizkustinājuma un saviļņojuma pārņemti, apsveica cits citu  un vēlēja laimes jaunajā 100gadē! Bet zālē jau gaidīja īpašā svētku kūka, ko greznoja latviešu fokloras spēka zīmes.

Ar brīnišķīgām sajūtām, aizkustinājumu un milzīgu saviļņojumu ir pavadīta Latvijas 100. jubileja! Sakām lielu paldies brīnišķīgajiem mūziķiem- vokālajai apvienībai “Rūnas”, Dionai Liepiņai, Ludzas Tautas nama jauktajam korim “Austrumstīga”, folkloras kopai “Zeiļa” un grupai “Ginc&ES”, sakām lielu paldies senioru klubam “Uguntiņa”, paldies ikvienam, kurš ilgus gadus uzticīgi strādā Ozolaines pagastā un ar visu sirdi ir iesakņojies šeit! Vēlam mūsu Latvijai Saules mūžu!

Santa Ostaša, Ozolaines Tautas nama vadītāja

Diona Liepina ar dziesmu Tu esi patriots DSC_0048 Juris Runcs ar Ozolaines pagasta lepnuma balvu Parvaldes vaditaja Edgara Blinova uzruna Senioru klubs Uguntina pasniedz izsutu pagastu karti Slahtovicu gimene sanem Ozolaines pagasta lepnuma balvu Tiek prezenteta izsutaa pagasta karte Uzstajas folkloras kopa Zeila Uzstajas muzikala apvieniba Runas

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0