Ar sporta spēlēm atklājam renovēto Kaunatas stadionu

Publicēts 20.09.2019

“Esam atkal sanākuši, lai satiktos, sadraudzētos, sadarbotos un kopā popularizētu veselīgu dzīvesveidu. No sirds vēlu, lai mūsu tikšanās Kaunatā izdotos patiesi draudzīga un priecīga, jo mēs atkal esam kopā un turpinām svinēt Rēzeknes novada 10 gadu jubileju!

Šodien šeit, Kaunatā, ir divkārši svētki – lokālās olimpiskās spēles un Kaunatas vidusskolas sporta stadiona atklāšana,” tā Rēzeknes novada sporta entuziastus uzrunāja Kaunatas pagasta kultūras nama vadītāja Ligita Jokste. Pasākumā bija vairāk nekā 150 dalībnieku no 18 novada pagastiem.

Moderns, renovēts stadions būs ne tikai skolas ieguvums, bet arī vieta, kur rīkot sadraudzības sporta spēles, dažādus vērienīgus pasākumus, vieta, kur skolēni un viņu vecāki varēs trenēties, uzturēt savu sportisko formu. Vasarā arī Kaunatas viesiem un tūristiem tiks piedāvāta iespēja aktīvi atpūsties- tādu mērķi izvirzījām, plānojot stadiona rekonstrukciju. Šīs sporta spēles ir apliecinājums, ka Rēzeknes novada deputāti, pieņemot lēmumu par stadiona rekonstrukciju, un Kaunatas pagasta pārvalde, kura uzņēmās atbildību par šī projekta realizāciju, ir rīkojušies tālredzīgi.

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka paši kaunatieši ar savu sportiskumu paaudžu paaudzēs ir pierādījuši, ka stadions te ir nepieciešams. Priekšsēdētājs visiem sportot gribētājiem novēlēja, lai pozitīvais emocionālais lādiņš, ko katrs, aktīvi darbojoties, iegūs, dotu spēku, darot ikdienas darbus.

Pirms svinīgās lentes pārgriešanas Kaunatas draudzes prāvests Haralds Broks iesvētīja stadionu nodomā, lai katrs sportists- liels un mazs- šeit pilnveidotos fiziski, neaizmirstot, ka cilvēkā visam jābūt skaistam: gan miesai, gan garam.

Svinīgs izvērtās gājiens, kura priekšgalā, nesot olimpiskos apļus, soļoja mazie sportisti. Izskanēja katras komandas devīze.

Kā Olimpiādē pieņemts, Kaunatas pagastu apvienības vadītājs Jānis Aleksāns, aicināja nodot zvērestu. Pieci olimpiskie apļi, ko izveidoja “Lokālo Olimpisko spēļu” dalībnieki, no putna lidojuma izskatījās fantastiski. Rīcības grupas līderis Edgars Teivāns aicināja uz startu 7 sporta veidos.

Noslēgumā, saņemot diplomus un medaļas, komandas uzgavilēja sev un saviem sāncenšiem, jo sportā ir jāprot ne tikai ar cieņu uzvarēt, bet arī ar cieņu zaudēt.

Apbalvojot veiksmīgākos, Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs apliecināja, ka izvirzītais sporta spēļu mērķis ir sasniegts: neformālā gaisotnē pavadīta skaista, aktīvas darbošanās, smaidu pārpilna diena. Nākamgad visus sportot gribētājus aicināja pie sevis “Lokālo Olimpisko spēļu” lielā kausa saņēmējs, Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis.

Kaunatas vidusskolas direktore Alīna Gendele

Rezultāti sporta veidos:

Ātrums aizrauj

Vieta

Komanda

1.vieta

Mākoņkalna pagasts

2. vieta

Feimaņu pagasts

3. vieta

Ilzeskalna pagasts

Velkonis

Vieta

Komanda

1.vieta

Ilzeskalna pagasts

2. vieta

Verēmu pagasts

3. vieta

Bērzgales pagasts

Futbols

Vieta

Komanda

1.vieta

Nautrēnu pagasts

2.- 3. vieta

Griškānu pagasts

2.-3. vieta

Ozolaines pagasts

Mākslas vingrošana

Vieta

Komanda

1.vieta

Strūžānu pagasts

2. vieta

Dricānu  pagasts

3.-4. vieta

Lūznavas, Ozolmuižas pagasti

Loka šaušana

Vieta

Komanda

1.vieta

 Rēzeknes novada pašvaldība

2. -3.vieta

 Stoļerovas  pagasts

2.-3. vieta

Ozolmuižas  pagasts

Šautriņacs

Vieta

Komanda

1.vieta

Lūznavas  pagasts

2. vieta

Stoļerovas pagasts

3. vieta

Bērzgales pagasts

Barjerskr;ējiens

Vieta

Komanda

1.vieta

Feimaņu  pagasts

2. vieta

Čornajas pagasts

3. vieta

Audriņu pagasts

KOPVĒRTĒJUMĀ

Vieta

Komanda

1.vieta

Bērzgales pagasts

2. vieta

Nautrēnu  pagasts

3. vieta

Ilzeskalna pagasts

Foto: Tamāra Kablanova, Jevģeņijs Kušakovs (foto ar dronu)

Fotogalerija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0