Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai kultūras jomā

Publicēts 27.01.2015

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ietvaros līdz 23.februārim iespējams pieteikties finansiālajam atbalstam īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai. Sadarbības tīklu veidošanas pamatā ir ideja veicināt jaunu partnerību rašanos, pieredzes apmaiņu, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, kā arī attīstīt kopīgus sadarbības projektus. Sadarbības tīklā jābūt iesaistītiem partneriem no vismaz 3 Ziemeļvalstīm un/vai Baltijas valstīm.

Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai:
- finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 1 gadam,
- maksimālā projekta pieteikuma summa ir € 20 000, lai segtu ne vairāk kā 70% no kopējiem projekta izdevumiem,
- pašam tīklam (tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām) ir jāiegulda atlikušie 30% no projekta budžeta un pieteikumā arī norāda, kā tas tiks sasniegts,
- labi funkcionējošs īstermiņa sadarbības tīkls var pēc finansējuma perioda beigām apsvērt iespēju pieteikties atbalstam ilgtermiņa sadarbības tīkla darbībai.

Plašāka informācija
Kritēriji
Pieteikšanās

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.

Kontaktinformācija:
Ginta Tropa
Kultūras padomniece
Culture Adviser
Tel. +371 67820055
Fax +371 67213233
Mob. +371 26362558
ginta@norden.lv

Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā
Nordic Council of Ministers’ Office in Latvia
Marijas 13/3, Riga, LV 1666, LATVIA
www.norden.lv

Informācijas avots:Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0