Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai

Publicēts 17.01.2018

Š.g. 20.janvārī sākas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai”. Tā mērķis ir veicināt sadarbību starp mazajiem ekonomikas dalībniekiem ar lauku tūrismu saistītu pakalpojumu un mārketinga darbību īstenošanā.

Sadarbības partneri ir:

  • mazie ekonomikas dalībnieki – lauku tūrisma pakalpojuma sniedzēji, kas ir saimnieciskās darbības veicēji un kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, I pielikumā noteiktajai mikrouzņēmuma definīcijai;
  • biedrība vai nodibinājums.

Atbalsta intensitāte: 80 procentu no attiecināmajām izmaksām.

Plašāk: Lauku atbalsta dienesta mājaslapā

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0