Atkal visi kopā 1. septembrī Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā

Publicēts 04.09.2017

Zinību dienas moto šogad vienots ar skolas vīziju – augt kopā ar cilvēkbērnu. Esam kopā visi – 125 skolēni no 92 ģimenēm, 22 pedagogi un 17 tehniskie darbinieki –, lai dotos pa jaunu prasmju apgūšanas ceļu!

Uz jautājumu, vai skola ir zeme, kur skolēns jūtas laimīgs, jārod atbildes visiem kopā. Bet varbūt domāt par šo jautājumu rosināja 3. klases skolniece Agnese Doroščonoka, dziedot novadnieka Normunda Zuša dziesmu „Laimīgā zeme”. 2017./2018.m.g. vienlīdz nozīmīgs gan pieciem pirmklasniekiem, gan divpadsmit 9. klases skolēniem – tieši viņiem būs vajadzīgs visvairāk mīlestības un sapratnes. Un kā teica mūsu pasākuma viesis, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška: „Mazie ir apmulsuši un īsti nesaprot, kas notiek…” Bet 9. klases skolēnus viesis atceras no viesošanās reizes 2009. gadā, kad viņi uzsāka skolas gaitas.

Lai veicas visiem un prieks par satikšanos – tā 9. klases meitenes dziedāja veltījuma dziesmā „Satikšanās”.

Skaisti un uzņēmības pilni radoši strādāt ir gan skolotāji, gan skolas darbinieki. Visi skolotājiem dāvātie ziedi ir kā labas sadarbības apliecinājums, uzsākot jauno mācību gadu. Un labie vēlējuma vārdi kolektīvam no Sakstagala pagasta pārvaldes vadītājas Olgas Muravjovas.

Svētkos mūsu skolēnus sveica arī sadarbības partneris F. Trasuna muzeja „Kolnasāta” izpilddirektore I. Deksne. Neizpalika arī dāvanas par mūsu izstādi „Priekšautiņi”.

Zinību diena noslēdzās ar klašu audzināšanas stundām, fotografēšanos, bet 66 vecāki tika aicināti uz tradicionālo vecāku kopsapulci. Svarīgs jautājums sapulcē bija ievēlēt jauno Skolas padomi. Paldies iepriekšējai, kura pēc reglamenta godam strādāja divus gadus!

Paldies visiem, kuri bija kopā un arī šajā septembrī atgriezās pēc vasaras mūsu laimīgajā zemē – skolā! Augsim un pilnveidosimies kopā!

Skolas direktore Silvija Freiberga
Foto: Ineta Strucinska un Evita Kubecka

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0