Atkritumu šķirošanas punktu izveide Rēzeknes novada 8 (astoņos) pagastos

Publicēts 20.06.2017

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/30
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.07.2017. līdz plkst. 11.30
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: atkritumu šķirošanas punktu izveide Rēzeknes novada 8 (astoņos) pagastos
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.26531242, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv

Nolikums
Būvdarbu apjomi
Rasējumi
Lēmums par iepirkuma rezultātu

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0