Atkritumu šķirošanas punktu izveide Rēzeknes novada 8 (astoņos) pagastos

Publicēts 01.06.2017

Ar iepirkuma komisijas 13.06.2017. lēmumu iepirkums pārtraukts, sakarā ar konstatētajām nepilnībām iepirkuma nolikuma pielikumā “Būvdarbu apjomu saraksts”.

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/21
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.06.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: atkritumu šķirošanas punktu izveide Rēzeknes novada 8 (astoņos) pagastos
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.26531242, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv

Nolikums
Būvdarbu apjomi
Rasējumi
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0