Atskats uz L. Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas aktivitātēm “Latvijas skolas somas” ietvaros 2018./2019.mācību gada I semestrī

Publicēts 09.01.2019

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola tāpat kā pārējās Latvijas skolas, iesaistījās projektā „Latvijas skolas soma”, kas ir lielākā dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem valsts simtgadē.

Tā ir lieliska iespēja izzināt mūsu valsts kultūras un dabas vērtības, vēsturi un zinātnes sasniegumus.

Visas klases apmeklēja Latgales muzejus un piedalījās dažādās muzejpedagoģiskajās programmās.

1., 2., 3., 4. klases devās uz Latgales Kultūrvēstures muzeju un piedalījās programmā “Māla pikuča piedzīvojumi”. Nodarbību vadīja muzejpedagoģe Inga Klīdzēja. Bērni kopā ar pasaku tēlu devās ceļojumā uz brīnumaino Latgales keramikas valstību un uzzināja, kā māla pikuci var pārvērst vāzē un citos keramikas izstrādājamos. Ar lielu aizrautību bērni piedalījās virtuālajā spēlē “Māla pārvērtības”, kurā bija jāspēlē ar žestiem, ko uztver sensori, un tas ļāva sajūtas mazliet pietuvināt realitātei, kā arī atdarināja dabas skaņas, izmantojot māla svilpauniekus. Nodarbības noslēgumā viņi paši veidoja no māla ezīti

Savukārt 5. un 6. klašu skolēni apmeklēja Viļānu Novadpētniecības muzeju un ar lielu interesi un aizrautību piedalījās muzejpedagoģiskajā programmā „Senlatviešu spēka zīmes”. Skolēni tika iepazīstināti ar senlatviešu spēka zīmēm, to nozīmi, kā arī pielietojumu senos laikos un mūsdienās. Muzeja darbinieces vadībā skolēni praktiski darbojās ar spēka zīmēm, veicot dažādus radošus uzdevumus.

Tā kā L. Rancānes Amatu vidusskolā liela vērība tiek pievērsta amatu mācībai, tad šīs nodarbības mūsu skolēniem rosinās radošas idejas jauniem darbiem.

7.,8.,9. klašu skolēni devās uz Latgales Kultūrvēstures muzeju un apmeklēja muzejpedagoģisko programmu ”Latvijas brīvības cīņas”. Skolēniem bija iespēja apskatīt Latgales mākslinieku darbu izstādi, kas veltīta Latvijas simtgadei. Bērniem ļoti patika dabas ainavas, kas bija izpildītās dažādās tehnikās. Pēc tam sekoja nodarbība, kas veltīta Latvijas simtgadei. Muzeja darbinieces vadībā skolēni risināja un modelēja dažādus ar vēsturi saistītus uzdevumus. Caur aizrautīgu “kamola rotaļu” un komandu spēlēm skolēni uzzināja par mūsu tautas varoņiem – brīvības cīnītājiem un viņu nesavtīgo varonību. Nodarbībā viņi atkārtoja un paplašināja savas zināšanas par Latvijas vēsturi. Skolēni apmeklēja vēsturisko ekspozīciju Latvija no 1918. gada līdz mūsdienām.

Vidusskolēni ar aizrautību piedalījās muzeja piedāvātās muzejpedagoģiskās programmas „24 stundis latgalīts” nodarbībā, kas cieši saistīta ar Latgales novada kultūrvēsturisko mantojumu un latgaliešu valodas saglabāšanu. Ar rotaļām un spēlēm skolēni apzināja latgaliešu būtību, ar tradicionālām “večerinku “ aktivitātēm atcerējās un apguva biežāk lietojamos latgaliešu sarunvārdus un večerinkas tradīcijas. Ar prezentācijas palīdzību skolēni iepazina Latgales tautu tērpa nosaukumus latgaliešu valodā un latgaliešu sadzīves elementus, tādejādi liekot salīdzināt latgalieti pagātnē un tagadnē.

Nodarbības Latgales Kultūrvēstures muzejā veicināja skolēnos patriotisma, pašapziņas veidošanos, lika izprast un cienīt sava novada, valsts vēsturisko mantojumu un valodu.

Iepazīstoties ar Latvijas arhitektūras pieminekļiem, skolēni apmeklēja Rēzeknes pilskalnu un Daugavpils cietoksni.

Sākumskolēni piedalījās Rēzeknes Tūrisma informācijas centra nodarbībā “Pilskalna ekspedīcija” , kuras laikā gide rosināja bērnus doties aizraujošā piedzīvojumā un, izmantojot karti, meklēt Rēzeknes vēsturiskos noslēpumus un dārgumus. Bērni mācījās darot, atbildēja uz gides jautājumiem un uzzināja daudzas interesantas lietas par viduslaiku dzīvi Rēzeknē.

Vidusskolēni aplūkoja valsts nozīmes arhitektūras un kultūrvēstures pieminekli, pēdējo uzbūvēto bastionu tipa cietoksni Eiropā – Daugavpils cietoksni, tā arhitektūru un iekļaušanos Daugavpils ainavā.

Daugavpils cietokšņa teritorijā skolēniem bija iespēja apmeklēt Marka Rotko mākslas centru un uzzināt par mākslinieka dzīvi un daiļradi. Stāstot par šo izcilo personību un rādot mākslas darbus, gids iesaistīja dialogā arī skolēnus. Audzēkņi piedalījās gleznu vērtēšanā, minēja nosaukumus, atbildēja uz jautājumiem, ieguva informāciju. Mākslas centrā bija iespēja ne tikai iepazīties ar Marka Rotko daiļradi, bet arī ar mūsdienīgo mākslu. Skolēnu interese un atsaucība bija liela.

Pamatskolas skolēni Daugavpilī apmeklēja Zinātkāres centru ZINOO, kurā bija iespēja apskatīt un izmēģināt visus centrā piedāvātos zinātnes sasniegumus.

Skolēni ar lielu interesi iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs, ar aizrautību un zinātkāri darbojās centra telpās.

Skolēni piedalījās nodarbībā “Zemestrīce”, kuras laikā bērni radoši darbojās grupās, veidojot māju no piedāvātajiem materiāliem (kociņiem, līmlentes, kartona).

Pie mums skolā viesojās biedrības “Cita Rīga” pārstāve, kura aicināja 1.- 6. klašu skolēnus piedalīties lielformāta spēlē par Latviju. Spēle aizraujošā veidā ļāva iepazīt jaunus faktus par mūsu valsts kultūras, vēstures un dabas bagātībām, brīžiem palūkoties uz Latviju no cita skatu punkta. Spēle attīstīja skolēnu uzmanību, domāšanu un atmiņu, kā arī sadarbības prasmes. Skolēniem bija iespēja izveidot savu radošo darbu, izmantojot kartītes par Latviju.

Skolēniem ļoti patika uzzināt interesantus faktus par dažādām Latvijas vietām, patika aktīvi darboties.

Pateicoties pilotprojektam “Latvijas skolas soma” skolēniem bija iespēja apmeklēt teātra izrādes. Pamatskolēni apmeklēja Rēzeknes pilsētas kultūras nama piedāvāto izrādi “Astoņos pie šķirsta”. Lugā atainots Bībeles teksts par Noasa šķirstu un plūdiem, parādot cilvēku savstarpējās attiecības. Izrāde lika skolēniem pārdomāt , vai viņi spētu darīt kaut ko savu draugu labā, lai glābtu viņu dzīvību.

Vidusskolēni apmeklēja Nacionālo biedrību kultūras nama teātra Joriks piedāvāto dzejas un mūzikas kabarē “Veidenbaums. Live”.

Izrādes dzejas lasījumu laikā skolēniem bija iespēja iepazīt Veidenbauma dzeju. Atsevišķs lasījumu apkopojums veltīts dzejai par Latvijas brīvības cīņām, parādot tās spēcīgumu, veicinot patriotismu. Lasījumu cikls par jauniešiem mūsdienās aktuālām tēmām rosināja pārdomas.

Ar prieku izmantosim pilotprojekta “Latvijas skolas soma” piedāvātās iespējas arī turpmāk!

 

 

Gundega Rancāne, Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas direktore

davsdr IMG-20190104-WA0029 IMG-20190104-WA0030

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0