Atskats uz Verēmu pamatskolas aktivitātēm “Latvijas skolas somas” ietvaros 2018./2019.mācību gada I semestrī

Publicēts 20.12.2018

Verēmu pamatskola, tāpat kā citas Latvijas skolas, sākot ar 2018. gada septembri īsteno iniciatīvas “Latvijas skolas soma” programmu, kuras ietvaros ikvienam skolēnam tiek nodrošināta iespēja klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt vērtības un kultūrtelpu. Tādā veidā tiek stiprināta jaunās paaudzes nacionālā identitāte, pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņa, kā arī attīstīta kultūras izpratne. Visiem Verēmu pamatskolas skolēniem šī mācību semestra laikā bija iespēja bez maksas piedalīties vismaz divās aktivitātēs.

Sākumskolas klases aktīvi apmeklēja Latgales Kultūrvēstures muzeju, kur piedalījās dažādās muzejpedagoģiskajās nodarbībās: “Kā top maize?”, “Māla pikuča piedzīvojumi”, “Pirmo reizi izstādē”, “Zemes dzīļu noslēpumi”. Šo nodarbību laikā skolēni paplašināja redzesloku, apguva jaunus terminus, iepazina senos vārdus, aktīvi līdzdarbojās, uzmanīgi klausījās un vēroja, iejutās pētnieku lomās un izteica savu viedokli. Tās ir zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas ne tikai skolā, bet arī dzīvē.

Pamatskolas klasēm bija iespēja viesoties Nacionālo biedrību kultūras namā “Joriks”, kur viņu vērtējumam tika sniegtas vairākas izrādes – “Dievs. Daba. Darbs.”, “Veidenbaums. Live”, “Raksti mani šovakar”. Skolēni pozitīvi vērtēja aktieru un dzejnieku sniegumu, kas prata ieinteresēt un aizraut. Katras izrādes laikā skolēni tika rosināti aizdomāties par tikumiskajam vērtībām un katram deva iespēju palūkoties uz sevi no malas.

9. klases skolēni, sagaidot Latvijas simtgadi, kinoteātrī apmeklēja filmas “Tēvs Nakts” pirmizrādi. Skolēni atzina, ka filma visiem patika, jo radās labāka izpratne par holokaustu, tā laika cilvēku rīcību un vērtībām. Filma lika aizdomāties par drosmi, atbildību un situācijām, kuras ir vai nav iespējams ietekmēt mums pašiem.

5.-6. klases skolēni rudens ekskursijā devās uz Alūksni un apmeklēja Alūksnes dabas muzeju, kur guva zināšanas par dažādiem procesiem un norisēm dabā un vēroja tās daudzveidību. Īpaši spilgti viņiem palicis atmiņā kolekciju mākslinieciskais noformējums, kas paspilgtina emocionālo baudījumu.

3. klase devās uz Latgales vēstniecību GORS, kur apmeklēja Latvijas Leļļu teātra izrādi “Pēdu dzinējs Caps”, kur iepazina leļļu teātra mākslu. Skolēniem īpaši saistošs bija izrādes sižets, ko paspilgtināja izrādes tēlu tērpi un dekorācijas. Skolēni guva estētisko baudījumu un atzina, ka labprāt noskatītos vēl kādu leļļu teātra izrādi.

Decembra sākumā skolā viesojās Inese Grandāne ar interaktīvu nodarbību “Mūsu Latvijas noslēpumi”, kurā visiem skolas skolēniem bija iespēja iepazīt Latvijas “noslēpumus” un noslēpumainās vietas. Sākumskolas skolēni attīstīja prasmi orientēties kartē, savukārt pamatskolas skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas ģeogrāfijā. Skolēniem patika tas, ka nodarbībā visu laiku bija aktīvi jādarbojas. Viņiem ļoti patika atjautīgie uzdevumi par Latvijas pilsētām un citiem dabas objektiem.

Visas šīs aktivitātes paplašināja skolēnu redzesloku, ļāva izzināt Latvijas kultūras un dabas vērtības, apzināties sevi kā Latvijas sastāvdaļu.

Nākamajā semestrī skolēni turpinās aktīvi iepazīt Latviju un tās vērtības gan skatuves mākslā, gan mūzikā, gan vizuālajā mākslā, gan kino, gan literatūrā, gan citās darbības jomās.

Verēmu pamatskolas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinatore Laura Kalvāne

20181128_124036 IMG_20181207_113935 PC132461

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0