Audriņos atklāta fotoizstāde “Audriņi šodien”

Publicēts 08.11.2018

Mēs esam daļa no mūsu Latvijas un varam lepoties ar skaistām Latgales ainavām, tāpēc, savlaicīgi gatavojoties valsts simtgadei, Audriņu pagasta jaunieši izteica vēlmi iemūžināt Audriņu ciema un pagasta vietas un dzīvi.

Šovasar no 7. līdz 10. augustam jauniešiem bija iespēja gūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par fotogrāfijas veidiem, kompozīcijas uzbūvi un redzesloka izklāstu.

Pateicoties aktīvistiem un skolotāja Ērika Zlatkusa profesionālajiem padomiem, tapa interesanta un neparasti noformēta izstāde, kur katrs apmeklētājs var paskatīties uz Audriņu ikdienu savādāk – jauniešu acīm.

Izstāde “Audriņi šodien” pieejama Audriņu pagasta kultūras nama Lielajā zālē līdz decembrim. Laipni lūgti novērtēt mūsu darbu!

Izsakām lielu pateicību lektoram Ērikam Zlatkusam par ieguldīto laiku, zināšanām, kultūras nama vadītājai Tamārai Smirnovai par idejas realizēšanu un atsaucīgajiem jauniešiem par dalību lekcijās un praktiskajās nodarbībās.

PALDIES arī par garšīgajām kūkām, saldumiem un kafiju, mājīgu atmosfēru un kopābūšanu izstādes atklāšanas dienā!

Ivans Putins,
Audriņu pagasta pārvaldes jaunatnes lietu speciālists

audrini 0 audrini 1 audrini 2 audrini 3 audrini 4 audrini 5 audrini 6 audrini 7 audrini 8

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0