Audriņu pagasta pārvaldes rekvizīti

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Audriņu pagasta pārvalde”
Reģistrācijas Nr. 4090027430
Juridiskā adrese: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652
Faktiskā adrese: Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611
Banka: AS “Swedbank”
Norēķinu konts: LV67HABA0551046048397
SWIFT kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 90011986218