Audriņu pamatskolas 1.-4. klase piedalījās „Pasaules lielākajā mācību stundā”

Publicēts 08.12.2015

Pasaules lielākā mācību stunda ir daļa no kampaņas „Projekts – Ikviens,” ko atbalsta tādas ANO aģentūras kā UNICEF, UNESCO un citas. Akcijas mērķis ir vienot bērnus un jauniešus, lai mācītos par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un līdzdarbotos to sasniegšanā.

Pasaules lielākā mācību stunda notika vienlaicīgi visā pasaulē no 28. septembra līdz 4. oktobrim. Arī Audriņu pamatskolas 1.-4. klases skolēni piedalījās akcijā un apsprieda aktuālākos jautājumus pasaulē.

Pasaules lielākajās mācību stundās Audriņu pamatskolas 1.-3. klašu skolēni pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar apkārtējās vides piesārņojuma bīstamību. Uzzinot informāciju par piesārņojuma avotiem un sekām, skolēni dalījās pieredzē, ko viņi zina par atkritumu vākšanu un šķirošanu Audriņu pagastā un kā paši šķiro atkritumus, lai apliecinātu saudzīgu attieksmi pret dabas resursiem.

Audriņu pamatskolas 4. klases skolēni apsprieda aktuālo jautājumu par bēgļiem Latvijā un pasaulē, uzzinot informāciju par radušos situāciju, paužot un pamatojot savu viedokli par to. Iepazinušies ar sabiedrības nostāju bēgļu jautājumā, skolēni iejutās lēmumu pieņēmēju lomās, risinot principiālus un praktiskus jautājumus: kur bēgļus izmitināt, kā šos cilvēkus nodarbināt, kā palīdzēt viņu bērniem iejusties Latvijas skolās, kā palīdzēt apgūt kādu profesiju.

Kā noslēgums, šī gada 20. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās „Pasaules lielākā mācību stunda” laureātu apbalvošana un Izglītības attīstības centra projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” noslēguma pasākums, kurā Audriņu pamatskola saņēma pateicību par aktīvu piedalīšanos starptautiskajā izglītības akcijā, kā arī metodiskos materiālus, kurus varēs izmantot turpmākajās mācību stundās.

Audriņu pamatskolas sākumskolas skolotāja
Līga Lizdika

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0