Audriņu pamatskolas skolēni aktīvi iesaistās Lielajā Talkā

Publicēts 24.04.2018

Jau vairākus gadus katru pavasari skolēni, pedagogi, vecāki, draugi un visi interesenti tiek aicināti piedalīties Lielajā Talkā. Arī šogad, 20. aprīlī Audriņu pamatskolas darbinieki un skolēni “Laimes lāci” negaidīja, bet paši aktīvi iesaistījās Lielās Talkas misijā, rīkojot dažādas aktivitātes skolas teritorijas sakopšanā. Skolas iemītnieki čakli rosījās – novāca zarus, sagrāba lapas, savāca atkritumus, tīrīja pagalmu un labiekārtoja skolas apkārtni.

Katrai klašu grupai bija jāsakopj sava teritorija. 1., 2., 3. klases skolēni kopā ar klases audzinātājām Tatjanu Vabali un Oksanu Brokāni sakopa bērzu aleju sporta stadionā (gar ceļu). 4., 6. un 7. klase (audzinātājas Alīna Krasovska, Alla Vorobjova un Jeļena Pimahova) sakopa ābeļdārzu (nogāze stadiona pusē), bet 5., 8. un 9. klase (audzinātājas Dace Vasilevska un Iveta Rundāne) – kalnu pie ūdenstorņa. Arī paši mazākie – pirmsskolas grupiņas kopā ar audzinātājiem Aleksandru Mališevu, Līviju Bobrovu un Janīnu Čakšu nolasīja žagarus skolas apkārtnē, jo uzskata sevi par īsteniem dabas draugiem.

Arī citiem pedagogiem un skolas darbiniekiem bija savi pienākumi. Par pirmo neatliekamo palīdzību atbildēja Jesenija Masaļska, talkotāju rosību fotomirkļos iemūžināja un aktivitātes apkopoja Sandra Jeršova. Skolas apkārtni padarīja tīrāku arī Iluta Terehoviča, Zinaida Pušņakova, Larisa Laškova un Sergejs Čakšs. Savukārt Raitis Šakalovs bija sarūpējis cimdus un darbarīkus, bet skolas pavāre Jelena Smirnova talkotājus pamieloja ar launagu svaigā gaisā.

Pēc aktīvas strādāšanas un kārtīgi padarītā darba prieks vienoja visus – gan lielus, gan mazus, jo daļiņa no Latvijas kļuva tīrāka, sakoptāka un zaļāka.

Informāciju sagatavoja Sandra Jeršova

Autores foto

DSC_0639 IMG_5861 IMG_5865 IMG_5870 IMG_5873 IMG_5885 IMG_5886 IMG_5888

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0